15 Lutego 2018

Depresja – epidemia XXI wieku?

Według WHO depresja jest obecnie czwartą najczęstszą chorobą na świecie. Co więcej, w związku z rosnącą liczbą zachorowań eksperci spodziewają się, że najpóźniej w 2030 r. znajdzie się już na pierwszym miejscu tego rankingu1.
Na depresję można zachorować w każdym wieku. Często jest ona następstwem przykrych doświadczeń: utraty bliskich, kłopotów w pracy, problemów finansowych, przewlekłej choroby. Rozwojowi depresji sprzyja również długotrwały stres2.

Obchodzony 23 lutego Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją jest dobrą okazją, by przyjrzeć się, jak wygląda leczenie tej choroby w innych krajach i jak na tym tle prezentuje się Polska.

Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Walki z Depresją (European Depression Association, EDA) za główny cel swojej działalności stawia sobie podniesienie świadomości tej choroby. W 2012 r. przeprowadziło ono badanie dotyczące stanu usług w zakresie zdrowia psychicznego, jeśli chodzi o leczenie depresji w państwach członkowskich UE. Analizowano zarówno kwestie systemu ochrony zdrowia, m.in.: refundację leków psychotropowych, odpłatność za wizytę u lekarza i psychoterapię, jak i infrastruktury: dostępność gorących linii kryzysowych, psychoterapii internetowej czy grup samopomocy3.

Leki psychotropowe są w pełni refundowane we Francji, Włoszech, na Malcie, w Holandii, Austrii, Słowenii, Grecji, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. W większości państw w pełni refundowana jest też wizyta ambulatoryjna u lekarza ogólnego i/lub psychiatry, ale już psychoterapia podlega refundacji tylko w 6 państwach, m.in. w Polsce. W większości państw zmagający się z depresją pacjenci mogą również liczyć na wsparcie gorących linii kryzysowych czy grup samopomocy3.
Depresja w Europie – statystyki
Według danych Eurostatu w 2014 r. w całej Unii Europejskiej 6,8 proc. populacji dorosłych osób (powyżej 18. roku życia) doświadczyło objawów depresyjnych, natomiast 2,9 proc. uskarżało się na ich dużą dokuczliwość. Najwyższy odsetek ludności z depresją zaobserwowano na Węgrzech, gdzie 10,5 proc. dorosłych zgłaszało tego typu dolegliwości. Niewiele mniej osób z tą chorobą (10,4 proc.) odnotowano wśród Portugalczyków. W dalszej kolejności uplasowały się: Szwecja (9,0 proc.), Niemcy i Luksemburg (po 8,4 proc.) oraz Wielka Brytania (8,2 proc.)4.

Jak wynika z najnowszych szacunkowych danych zdrowotnych opublikowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w 2015 r., liczba mieszkańców Europejskiego Regionu WHO cierpiących na zaburzenia depresyjne sięga 40 mln, a wskaźniki rozpowszechnienia choroby w poszczególnych krajach wahają się w przedziale od 3,8 do 6,3 proc. ogółu ludności5.

W Polsce, jak wynika z raportu Uczelni Łazarskiego i danych ZUS, w 2013 r.chorowało na depresję 1,5 mln osób, z czego 800 tys. było leczonych farmakologicznie. Straty powodowane u nas przez depresję szacuje się na 1-2,6 mld zł rocznie6.

Leczenie depresji
Pomimo ogromnego obciążenia kosztami chorób psychicznych wydatki opieki zdrowotnej na świadczenia z zakresu zdrowia psychicznego są skrajnie niskie. Według przeprowadzonego przez WHO badania stanu zdrowia psychicznego„Mental Health Atlas 2011” przeznacza się na nie średnio zaledwie 3 proc. budżetu opieki zdrowotnej, przy czym wysokość nakładów waha się od 1 proc. w państwach o niskich dochodach do 5 proc. w tych o wysokich dochodach7.

Depresja to choroba, którą nie tylko można, lecz także należy leczyć. Jej objawy mogą mieć charakter zarówno nawracający, jak i przewlekły. Na szczęście dostępne są coraz lepsze metody terapii, które zapewniają większą skuteczność i są coraz mniej obciążające2.

Firma Pfizer w swoim szerokim portfolio również posiada szereg leków pozwalających na kompleksową opiekę nad pacjentem cierpiącym na zaburzenia depresyjne, takich jak: Zoloft®, Efectin® ER, Xanax®, Xanax® SR.


1.    http://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,350-mln-osob-choruje-na-depresje--statystyka,artykul,1722319.html (data wejścia: 05.02.2018, godzina 12:20).
2.    https://psychiatria.mp.pl/choroby/69882,depresja (data wejścia: 06.02.2018, godzina 13:00).
3.    Badanie Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Walki z Depresją (European Depression Association, EDA) z 2012 r.
4.    forsal.pl/artykuly/1030141,depresja-europejczykow-w-tych-panstwach-choroba-zbiera-najwieksze-zniwo.html (data wejścia: 06.02.2018, godzina 12:00).
5.    http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/komunikat-prasowy-z-okazji-swiatowego-dnia-zdrowia-2017-depresja-porozmawiajmy/ (data wejścia: 5.02.2018, godz. 11.00).
6.    http://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,350-mln-osob-choruje-na-depresje--statystyka,artykul,1722319.html (data wejścia: 06.02.2018, godz. 9.00).
7.    http://nipip.pl/depresja-porozmawiajmy/ – Komunikat prasowy z okazji Światowego Dnia Zdrowia 2017 Depresja – porozmawiajmy (data wejścia: 05.02.2018, godz. 9.00).

WPOLEFE1218106/02/2018
 

Czytaj w dziale aktualności i lifestyle:

news box image

06 Lutego 2018

Wtórne nadciśnienie tętnicze

news box image

06 Lutego 2018

Reumatoidalne zapalenie stawów

news box image

06 Czerwca 2017

Nagroda Liderzy Ochrony Zdrowia