21 Listopada 2018

Internetowe Konto Pacjenta – rewolucja w opiece medycznej

W lipcu Sejm i Senat przyjęły ustawę o systemie informacji w ochronie zdrowia, która przewiduje wprowadzenie Internetowego Konta Pacjenta (IKP). Standard znany dotąd z prywatnej służby zdrowia będzie dostępny w publicznych placówkach już w 2019 r. Zmiana ta zdecydowanie ułatwi komunikację na linii lekarz-pacjent i pozwoli na skuteczne zmniejszenie kolejek do świadczeń opieki zdrowotnej.

Elektroniczna karta zdrowia
IKP to prawdziwa rewolucja w opiece medycznej. Powstanie jednolity, wspólny system zarządzania informacjami i danymi dotyczącymi pacjenta. Poprzez platformę www.pacjent.gov.pl możliwy będzie dostęp do wszystkich informacji na temat stanu zdrowia pacjenta – przebiegu chorób, zastosowanym leczeniu, przyjmowanych lekach i ich dawkach, receptach, zwolnieniach, usługach itp. Wszystko w jednym miejscu. Oznacza to, że na wizytę do lekarza nie trzeba będzie nosić kart z przebiegiem leczenia, spisu leków czy wyników badań. Do wszystkich tych informacji – oczywiście za zgodą pacjenta – będzie miał dostęp także lekarz.

IKP to również łatwy i szybki dostęp do wyników badań – o gotowych do odebrania wynikach zarejestrowani pacjenci dostaną informację mailem lub SMS-em, będą je także mogli sprawdzić szybko w systemie. 
 
E-recepty
To jedna z najbardziej wyczekiwanych zmian, ponieważ dotychczasowy system wystawiania recept jest bardzo kłopotliwy zarówno dla pacjenta, jak i lekarza. Często pacjent musi stawić się w przychodni tylko po to, by otrzymać receptę, blokując tym samym dostęp do świadczeń osobom naprawdę chorym. W części publicznych placówek medycznych udostępniono co prawda możliwość zamawiania recept mailowo lub telefonicznie, jednak pacjent i tak musiał odebrać receptę osobiście.

Dzięki IKP e-recepta będzie honorowana w każdej w aptece. Co więcej, farmaceuta nie odmówi już wydania leku z powodu nieczytelnych zapisów lub braku pieczątki. Kolejna rewolucja to umożliwienie wystawiania e-recept przez lekarzy oraz pielęgniarki i położne także po zbadaniu pacjenta za pośrednictwem systemów łączności lub systemów teleinformatycznych. 

Bezpieczeństwo
Informacje dotyczące przebytych chorób oraz przebiegu leczenia są danymi szczególnie wrażliwymi, dlatego tak ważne jest aby system informatyczny był wyjątkowo szczelny, niedostępny dla osób nieuprawnionych. Dostęp do IKP będzie autoryzowany za pośrednictwem Profilu Zaufanego, co gwarantuje bezpieczeństwo logowania i wszystkich zgromadzonych w systemie informacji. IKP będzie także powiązane z funkcjonującym już Zintegrowanym Informatorem Pacjenta (ZIP) – pacjent może sprawdzić w nim procedury medyczne, którym został poddany, uzyskać dostęp do dotychczas wystawionych recept oraz otrzymać informację na temat kosztów leczenia. Dzięki współpracy 
z Narodowym Funduszem Zdrowia dane dostępne obecnie w ZIP będą także widoczne w IKP, a posiadacz konta w jednym z serwisów będzie mógł skorzystać z drugiego bez dodatkowego logowania.

Źródło
https://www.gov.pl/web/zdrowie/internetowe-konto-pacjenta-szybki-i-latwy-dostep-do-danych-medycznych (data i godzina wejścia: 09.02.2020; g. 14:20)

PP-MCM-POL-0258