19 Kwietnia 2018

Kierowanie zespołem apteki – największe wyzwania

Cykl „Jak skutecznie zarządzać personelem w aptece”

Choć wiele mówi się i pisze o trudnościach związanych z kierowaniem firmami zatrudniającymi kilkuset pracowników, warto zwrócić uwagę na fakt, iż także zarządzanie małym zespołem, z jakim zwykle mamy do czynienia w przypadku apteki, wiąże się z wieloma wyzwaniami, choć są to wyzwania odmiennego rodzaju, wynikające m.in. ze specjalnej misji, jaką realizuje każdy farmaceuta.

Na wyzwania dotyczące kierowania zespołem farmaceutów wpływ ma specyfika pracy aptekarza – to bowiem postawa personelu pierwszego stołu i jego podejście do pacjentów w największym stopniu decydują o sukcesie danej placówki. Za atmosferę w miejscu pracy odpowiada zaś kierownik apteki, którego rolą jest stworzenie takich warunków zatrudnienia, by farmaceuci byli w stanie jak najlepiej wywiązywać się z powierzonych im zadań.

Przede wszystkim komunikacja

Jedną z zalet niewielkich zespołów, do jakich najczęściej zaliczyć można personel apteczny, jest to, że charakteryzują się one płaską strukturą (wszyscy pracownicy znajdują się na podobnym szczeblu) , a komunikacja oparta jest na kontaktach bezpośrednich. Pozwala to z jednej strony na łatwą kontrolę przepływu informacji, lecz z drugiej, bliskie kontakty załogi mogą być źródłem konfliktów na tle personalnym, choćby ze względu na fakt dużej ilości czasu, jaką pracownicy ze sobą spędzają.

Dobre relacje źródłem satysfakcji

Praca w małym zespole umożliwia stworzenie między pracownikami a kierownikiem apteki silnych więzi, które, o ile zachowane są odpowiednie proporcje między relacją towarzyską i zawodową, przełożyć się mogą w bezpośredni sposób na efektywność pracy załogi apteki. Zaufanie do przełożonego i przekonanie ze strony pracownika, że w każdej sytuacji mogą się do niego zwrócić i uzyskają w efekcie konstruktywną pomoc jest gwarantem zdrowej atmosfery w miejscu pracy.

Budując relację ze swoim zespołem, kierownik apteki powinien mieć jednak na uwadze fakt, iż niezwykle istotne jest zachowanie obiektywizmu i bezstronności względem podległych mu osób. Kluczem do sprawnego zarządzania jest przekonanie współpracowników, iż decyzje podejmowane przez przełożonego wynikają z obiektywnej oceny i nie są efektem prywatnych więzi łączących go z poszczególnymi członkami załogi.

Artykuł opracowany przez Fenix Media.

PP-MCM-POL-0362

Czytaj w dziale aktualności i lifestyle:

news box image

20 Listopada 2018

Szczepienia w aptece – wygoda czy zagrożenie?

news box image

24 Października 2018

Rodzic w aptece - jak rozmawiać?

news box image

06 Sierpnia 2018

Kolorystyka i oświetlenie apteki