18 Kwietnia 2017

Opieka farmaceutyczna w polskich aptekach

Rolą farmaceuty, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, jest zapewnienie pacjentom zdrowia i bezpieczeństwa w zakresie farmakoterapii. Niestety współcześnie rola farmaceuty została częściowo zdegradowana do roli sprzedawcy leków. W celu zmiany postrzegania zawodu aptekarza powstała idea opieki farmaceutycznej.

Zgodnie z jej założeniami, farmaceuta powinien prowadzić opiekę nad pacjentami realizującymi recepty i dokonującymi regularnych zakupów w jego aptece. Jak farmaceuci podchodzą do prowadzenia opieki w swoich aptekach i jak mają się przygotować do pełnienia takich obowiązków?

Otoczenie pacjentów opieką farmaceutyczną to niewątpliwie słuszna idea, niemniej jednak wiąże się ona ze zwiększonym zakresem obowiązków, odpowiedzialności i nakładem czasu pracy. Tutaj rodzi się pytanie: kto będzie finansował obowiązki świadczone z tytułu prowadzonej opieki? Ministerstwo chce, aby farmaceuci doradzali pacjentom w czasie godzin swojej pracy, ale pojawiają się kolejne wątpliwości. Gdzie taka porada powinna się odbywać? Farmaceuci zgłaszają brak pomieszczeń, w których mogliby przeprowadzić rozmowę z pacjentem – w ramach wywiadu i edukacji. Ponadto brakuje ujednoliconych, krajowych systemów, które pozwalałyby na skuteczną kontrolę prowadzonej farmakoterapii.

Zgodnie z ostatnimi zapowiedziami Ministerstwa Zdrowia, przeprowadzony zostanie program pilotażowy, który pokaże, jakie podejście do opieki farmaceutycznej mają pacjenci, a jakie sami farmaceuci. Pacjenci będą mogli określić, czym jest i jak ich zdaniem wygląda prawidłowo prowadzona opieka farmaceutyczna. Jest to działanie słuszne, bo, niestety, jak mogliście Państwo przeczytać w naszym poprzednim artykule o opiece farmaceutycznej, słyszało o nim tylko 6% ankietowanych Polaków. Swoją opinię w powyższej kwestii wyrażą też aptekarze. Zebranie opinii dwóch stron pozwoli na wypracowanie systemu gwarantującego najlepszą współpracę między pacjentami, lekarzami i farmaceutami.

Mimo iż wiele pytań nadal pozostaje bez odpowiedzi, w ramach opieki planuje się wprowadzenie systemu informatycznego, który będzie przekazywał informacje na temat zdrowia pacjenta od farmaceuty do lekarza. Mówi się też o tym, iż farmaceuta mógłby edukować pacjentów w zakresie prawidłowego żywienia podczas prowadzonej farmakoterapii, czyli wskazywać na potencjalne interakcje leków z żywnością.

Proces wdrażania opieki farmaceutycznej jest trudny i wymaga czasu, ale z całą pewnością daje możliwość dowartościowania zawodu farmaceuty. Resort zdrowia przyznaje, że ma na uwadze potencjał aptek i konieczność dostosowania planowanych rozwiązań do możliwości aptek. Celem jest wypracowanie systemu, który będzie gwarantował komfortową współpracę pacjentów i farmaceutów, a także uświadomienie samych pacjentów w zakresie systemu współpracy z pracownikami danej apteki.

Magdalena Bulska
specjalność: technologia środków leczniczych i kosmetycznych
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Farmaceutyczny
stanowisko: specjalista ds. obsługi nauki i dydaktyki


WPOLMCP1117099/03/2017

 

Czytaj w dziale aktualności i lifestyle:

23 Listopada 2017

Apteka w poezji

23 Listopada 2017

Apteka w oskarowej produkcji

03 Października 2017

Rozpoznawanie leków