15 Marca 2018

Zarządzanie przez cele – skuteczna metoda zarządzania apteką

Cykl „Jak skutecznie zarządzać personelem w aptece”

Zarządzanie przez cele to jedna z najbardziej skutecznych metod zarządzania, mająca zastosowanie zarówno w przypadku firm, jak i instytucji realizujących określoną misję społeczną. Koncepcja ta zakłada, iż przełożony wspólnie z podwładnym systematycznie ustala cele, które pracownik następnie realizuje i z których jest rozliczany. Jak praktycznie stosować zdobycze tej metody w aptece?

W małych zespołach, jakie zwykle tworzy personel apteczny, często mamy do czynienia z tendencją do sprawowania dużej kontroli nad pracownikami ze strony kierownika placówki. Podejście to negatywnie wpływa na budowanie więzi z pracownikami, ponieważ ci odbierają kontrolę jako dowód na brak zaufania przełożonego do ich kompetencji.

Zarządzanie a zaufanie

Remedium na ten problem jest zarządzanie przez cele – wdrożenie założeń tej techniki pozwala na zwiększenie poziomu zaangażowania w wykonywanie obowiązków, co w długoterminowej perspektywie w bezpośredni sposób przekłada się na efektywność pracy i wyników sprzedażowych apteki. Wyartykułowanie oczekiwań wobec pojedynczego pracownika sprawia, że ten bierze pełną odpowiedzialność za swoje działania i w naturalny sposób zyskuje motywację do pracy.

Zasada partycypacji

Podstawową zasadą tej metody zarządzania jest współuczestnictwo pracownika w procesie decyzyjnym. Zatrudniony farmaceuta wspólnie z kierownikiem ustala cele do realizacji na kolejny okres (najczęściej pół roku) oraz sposoby, w jaki ich osiągnięcie będzie weryfikowane, np. poziom sprzedaży, liczba odbytych szkoleń itd. Naturalnie, cele, jakie stawia sobie pracownik, muszą przyczyniać się do realizacji długofalowych założeń firmy i wpisywać w realizowaną przez organizację misję.
Technika ta wymaga od kierownika apteki  przyjęcia nieautorytarnego stylu zarządzania, opartego na zaufaniu do pracowników i przekonaniu, że zwiększenie zakresu ich samodzielności jest najlepszym sposobem na wykorzystanie potencjału drzemiącego w członkach jego zespołu.


Jak prawidłowo formułować cele:

ZASADA „SMART”:
S – Specific – KONKRETNE
M – Measurable – MIERZALNE
A – Achievable – OSIĄGALNE
R – Rational – RACJONALNE
T – Trackable – MOŻLIWE DO WERYFIKACJI

WPOLMCP1118287/01/2018

Czytaj w dziale aktualności i lifestyle:

news box image

20 Kwietnia 2018

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych pracowników apteki

news box image

19 Kwietnia 2018

Kierowanie zespołem apteki – największe wyzwania